Celem głównym projektu Uczelnie bez granic –budowa powiązań pomiędzy technicznymi uczelniami z Opola i Ostrawy” jest zwiększenie poziomu integracji pomiędzy po oraz vsb-tu, nawiązanie kontaktów, zainicjowanie przyszłej współpracy i zacieśnienie więzi.

Copyright © 2013 Politechnika Opolska | Biuro Funduszy Strukturalnych