kontakt

Anna Szajer-Janiszewska (koordynator projektu)
Politechnika Opolska
Biuro Funduszy Strukturalnych
ul. Stanisława Mikołajczyka 5
45-271 Opole
tel. +48 77 449 8355

Copyright © 2013 Politechnika Opolska | Biuro Funduszy Strukturalnych